201509.14
0
0

Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy a odliczenie VAT – korzystny wyrok WSA we Wrocławiu

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 10 marca 2015 r. (sygn. I SA/Wr 35-36/15) doprecyzował zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi przez przedstawicieli handlowych. Sąd uznał, że w przypadku gdy spółka zatrudniająca przedstawicieli handlowych podejmie wszystkie możliwe kroki w celu wykluczenia możliwości użytku samochodów osobowych na…

201509.11
0
0

Optymalizacja podatkowa dla sportowców oraz klubów sportowych

Jeżeli osoba fizyczna uprawiająca sport świadczy usługi reklamowe z wykorzystaniem prawa do wizerunku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przychody z tego tytułu są kwalifikowane do źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”.  W szczególności kluby sportowe mogą bardzo korzystnie podatkowo ukształtować model współpracy z zawodnikami oraz z trenerami. W ten sposób mogą powstać spore oszczędności podatkowe….

201509.01
0
0

Ceny transferowe – projektowane zmiany

Dnia 21 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w PIT i CIT. Projektowane przepisy zakładają m.in. wyłączenie mikroprzedsiębiorstw z obowiązku sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nastąpi także zróżnicowanie zakresu wymaganej dokumentacji w zależności od wielkości przedsiębiorcy oraz wielkości transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi (m.in. przewiduje się także zmniejszenie zakresu podmiotów powiązanych przez podniesienie…