201510.31
0
0

Studia podyplomowe jako koszt uzyskania przychodu

W Rzeczpospolitej ukazał się komentarz adwokata Jarosław Ziobrowskiego dotyczący wydatków na studia,które mogą być kosztem podatkowym. Organy podatkowe w interpretacjach dotyczących kwestii ponoszenia wydatków związanych z kursami, szkoleniami lub studiami podyplomowymi wskazują, że istotne jest ustalenie, czy takie wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i…

201510.28
0
0

Nasza specjalizacja – prawo podatkowe

Kancelaria Kurpisz i Ziobrowski świadczy usługi w zakresie: bieżącego i kompleksowego doradztwa podatkowego w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości; przygotowywania i analizie umów, porozumień pod względem skutków podatkowych; doradztwa w zakresie podatku od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn;…

201510.27
0
0

Jak ponaglić opieszały organ podatkowy?

W Rzeczpospolitej ukazała się rozmowa z mec. Ziobrowski dotycząca ponaglenia organu podatkowego. Zgodnie z przepisami organy podatkowe powinny rozpatrywać sprawy niezwłocznie. Maksymalny termin załatwienia sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego wynosi miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej dwa miesiące (art. 139 § 1 ordynacji podatkowej). Przepisy pozwalają też na przedłużenie postępowania, gdy nie można go zakończyć w…

201510.24
0
0

Spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy nie mogą kontynuować jednoosobowej działalności

Dnia 21.10.2015 r. w Rzeczpospolitej ukazała się wypowiedź mec. Ziobrowskiego w artykule „Spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy nie mogą kontynuować jednoosobowej działalności|”. Adwokat Jarosław Ziobrowski wskazał, że nagła śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą stawia spadkobierców w bardzo trudnej sytuacji, bo ze względu na brak sukcesji nie mogą kontynuować prowadzenia firmy. Nie mogą np. odliczyć VAT ani…