201511.19
0
0

Czy zmieni się właściwość Urzędu Skarbowego spółki po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych. Zgodnie z…

201511.06
0
0

Kaucja gwarancyjna w praktyce

Kaucja gwarancyjna jest zabezpieczeniem zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Jest to mechanizm wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2013, poz. 1027). Dzięki kaucji…

201511.05
0
0

Gotowe spółki Black Lion sp. z o.o.

Kancelaria Kurpisz i Ziobrowski Adwokacka sp.p. nawiązała współpracę ze spółką Black Lion Sp. z o.o. która oferuje klientom gotowe spółki do sprzedania. Kompleksową obsługę transakcji oraz bieżącą obsługę prawno-podatkową spółek Black Lion zapewnią prawnicy z kancelarii Kurpisz i Ziobrowski. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Black Lion http://www.spolkidosprzedazy.pl Spółki Black Lion to spółki, które zostały…

201511.04
0
0

Nasza specjalizacja – postępowania podatkowe

Specjalizacja kancelarii Kurpisz i Ziobrowski w postępowaniu podatkowym obejmuje: pomoc i doradztwo w relacjach z organami podatkowymi w tym: w trakcie przeprowadzanych czynności sprawdzających, kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych oraz postępowań podatkowych; reprezentowanie Klientów przed inspektorami kontroli skarbowej, w urzędach skarbowych i w izbach skarbowych w tym uczestnictwo w przesłuchaniach świadków; reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi…

201511.03
0
0

Nowelizacja ustawy o PCC – wypowiedź mec. Ziobrowskiego w Pulsie Biznesu

by in Media

Dnia 30 października 2015 r. ukazała się wypowiedź mec.Ziobrowskiego w Pulsie Biznesu dotycząca nowelizacji przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W artykule pod tytułem „Spiesz się, fiskus zabierze więcej od umów„. Warto przypomnieć, że nowa regulacja objęła zakresem opodatkowania również umowy sprzedaży rzeczy zawierane w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym, które do tej pory były…

201511.03
0
0

Kto powinien podpisywać deklaracje podatkowe, np. VAT-7, CIT-8 w spółce akcyjnej jeżeli zgodnie ze statutem wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród członków zarządu

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach…

201511.02
0
1

Sportowiec bezpieczny na podatku liniowym – wypowiedz mec. Jarosław Ziobrowskiego w Pulsie Biznesu

Dnia 19.09.2015 r. w Pulsie Biznesu ukazała się wypowiedź mec. Jarosława Ziobrowskiego dotycząca możliwości stosowania podatku liniowego przez sportowców. Adwokat Ziobrowski zwrócił uwagę, że przychody wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście można, w określonych warunkach, zaliczyć do źródła działalność gospodarcza i opodatkować je podatkiem liniowym 19 proc. Warto także przypomnieć, że minister wydał…