201512.16
0
0

Kontrola podatkowa w spółce – jak możemy pomóc?

Kancelaria adwokacka w Warszawie Kurpisz i Ziobrowski świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego w tym w zakresie reprezentowania podatników w trakcie kontroli podatkowej. Warto pamiętać, że: Kontrola podatkowa może stanowić początkowe stadium zarówno postępowania podatkowego, jak i karnoskarbowego, a zebrane w jej ramach materiały mogą stać się dowodami w tych postępowaniach. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje…

201512.16
0
0

Black Lion sp. z o.o. – gotowe spółki

Kancelaria Kurpisz i Ziobrowski Adwokacka sp.p. z Warszawy oferuje usługi związane z obsługą prawną wszelkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Kancelaria w zakresie sprzedaży gotowych spółek z o.o. współpracuje z firmą Black Lion sp. z o.o. – gotowe spółki.

201512.05
0
0

Skutki podatkowe likwidacji spółki osobowej

Zachęcamy do zapoznania się z interpretacją podatkową wybraną przez prawników z kancelarii Kurpisz i Ziobrowski dotyczącą otrzymania przez podatnika pieniędzy, wierzytelności oraz udziałów (które zostały sfinansowane z przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym w toku działalności Spółki lub, które podlegały regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (na poziomie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przed jej przekształceniem…

201511.05
0
0

Gotowe spółki Black Lion sp. z o.o.

Kancelaria Kurpisz i Ziobrowski Adwokacka sp.p. nawiązała współpracę ze spółką Black Lion Sp. z o.o. która oferuje klientom gotowe spółki do sprzedania. Kompleksową obsługę transakcji oraz bieżącą obsługę prawno-podatkową spółek Black Lion zapewnią prawnicy z kancelarii Kurpisz i Ziobrowski. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Black Lion http://www.spolkidosprzedazy.pl Spółki Black Lion to spółki, które zostały…

201511.03
0
0

Nowelizacja ustawy o PCC – wypowiedź mec. Ziobrowskiego w Pulsie Biznesu

by in Media

Dnia 30 października 2015 r. ukazała się wypowiedź mec.Ziobrowskiego w Pulsie Biznesu dotycząca nowelizacji przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W artykule pod tytułem „Spiesz się, fiskus zabierze więcej od umów„. Warto przypomnieć, że nowa regulacja objęła zakresem opodatkowania również umowy sprzedaży rzeczy zawierane w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym, które do tej pory były…

201509.01
0
0

Ceny transferowe – projektowane zmiany

Dnia 21 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w PIT i CIT. Projektowane przepisy zakładają m.in. wyłączenie mikroprzedsiębiorstw z obowiązku sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nastąpi także zróżnicowanie zakresu wymaganej dokumentacji w zależności od wielkości przedsiębiorcy oraz wielkości transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi (m.in. przewiduje się także zmniejszenie zakresu podmiotów powiązanych przez podniesienie…

201508.28
0
0

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe Spółki

Przepisy Ordynacji podatkowej wiążą odpowiedzialność członków zarządu z okresem pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu bez względu na zakres obowiązków, dziedziny funkcjonowania firmy, jakie im formalnie powierzono i jakie faktycznie nadzorowali. Nawet jeżeli Podatnik ma pełnić funkcję członka Zarządu przejściowo, nie ingerując w prowadzenie spraw Spółki, jedynie, aby zapewnić jej funkcjonowanie w żaden sposób nie…

201508.23
0
0

Enter link text

- # -
by in Media

W dniu 19 sierpnia 2015 r. w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł na temat zmian w Ordynacji Podatkowej w zakresie udzielania pełnomocnictw. http://firma.pb.pl/4258061,67166,e-pelnomocnictwa-do-spraw-wszelakich