201602.08
0
0

Wspólna interpretacja zapewni ochronę kontrahentom komentarz Jarosław Ziobrowskiego dla dziennika Rzeczypospolitej

by in Media

W dzienniku Rzeczpospolita (05.02.2016) ukazał się artykuł poruszający temat wspólnych wniosków o interpretacje podatkowe. Jednym z ekspertów wypowiadających się w artykule jest adwokat Jarosław Ziobrowski. Zapraszamy do lektury: http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/302059884-Wspolna-interpretacja-zapewni-ochrone-kontrahentom.html#ap-1   Wspólna interpretacja chroni wszystkich zainteresowanych wymienionych we wniosku. Może się zdarzyć, że organ podatkowy wyda interpretację dla np. trzech podmiotów planujących wspólną inwestycję, jednak jeden…

201602.01
0
0

Komentarz mec. Jarosława Ziobrowskiego – Lekarze i dentyści na celowniku fiskusa

by in Media

Dnia 29.01.2016 r. ukazał się komentarz mec. Ziobrowskiego w artykule „Lekarze i dentyści na celowniku fiskusa” „W trakcie kontroli fiskus zwraca uwagę na prawidłową ewidencję przychodów oraz kosztów podatkowych. Niestety, zdarza się odliczanie wydatków, które nie mają związku z prowadzoną działalnością (np. na cele osobiste, wyjazdy prywatne, zakupy rzeczy lub sprzętów do używania w domu…

201601.28
0
0

Komentarz mec. Jarosława Ziobrowskiego w Rzeczpospolitej dotyczący wykorzystania spółki w Libanie do celów podatkowych

by in Media

Na łamach „Rzeczpospolitej” dnia 28 stycznia ukazał się komentarz mec. Jarosława Ziobrowskiego w artykule „Firmy szukają nowych rajów podatkowych”. – Teraz dużym zainteresowaniem cieszy się Liban – mówi Jarosław Ziobrowski, adwokat w Kancelarii Ziobrowski Kurpisz. – Założenie spółki nie jest ani skomplikowane, ani kosztowne. Co więcej, kwota podatku od spółki jest stała, niezależnie od liczby…

201601.19
0
0

Komentarz mec. Kurpisza w Pulsie Biznesu

by in Media

W Pulsie Biznesu z dnia 16 stycznia 2016 r. ukazał się artykuł, w którym mec. Tomasz Kurpisz komentuje możliwe rozwiązania, w sytuacji w której zarząd spółki odmawia zwołania Zgromadzenia Wspólników. „W przypadku uzyskania takiej zgody otwiera się droga dla udziałowca większościowego do odwołania członka zarządu. Ten sprytny zabieg, czyli powzięcie uchwały o głosowaniu pisemnym, umożliwia…

201512.23
0
0

Komentarz mec. Jarosława Ziobrowskiego w Rzeczpospolitej

by in Media

Na łamach „Rzeczpospolitej” dnia 23 grudnia ukazał się komentarz mec. Jarosława Ziobrowskiego w artykule  „Jak stosować szczególną procedurę, nie uzyskując marży„. Mec. komentuje najnowszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. „Komentowany wyrok dotyczy dwóch istotnych zagadnień. Po pierwsze sad przypomniał, że organ podatkowy nie ma uprawnień do weryfikacji okoliczności faktycznych wskazanych przez podatnika we…

201511.03
0
0

Nowelizacja ustawy o PCC – wypowiedź mec. Ziobrowskiego w Pulsie Biznesu

by in Media

Dnia 30 października 2015 r. ukazała się wypowiedź mec.Ziobrowskiego w Pulsie Biznesu dotycząca nowelizacji przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W artykule pod tytułem „Spiesz się, fiskus zabierze więcej od umów„. Warto przypomnieć, że nowa regulacja objęła zakresem opodatkowania również umowy sprzedaży rzeczy zawierane w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym, które do tej pory były…

201511.02
0
1

Sportowiec bezpieczny na podatku liniowym – wypowiedz mec. Jarosław Ziobrowskiego w Pulsie Biznesu

Dnia 19.09.2015 r. w Pulsie Biznesu ukazała się wypowiedź mec. Jarosława Ziobrowskiego dotycząca możliwości stosowania podatku liniowego przez sportowców. Adwokat Ziobrowski zwrócił uwagę, że przychody wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście można, w określonych warunkach, zaliczyć do źródła działalność gospodarcza i opodatkować je podatkiem liniowym 19 proc. Warto także przypomnieć, że minister wydał…

201510.31
0
0

Studia podyplomowe jako koszt uzyskania przychodu

W Rzeczpospolitej ukazał się komentarz adwokata Jarosław Ziobrowskiego dotyczący wydatków na studia,które mogą być kosztem podatkowym. Organy podatkowe w interpretacjach dotyczących kwestii ponoszenia wydatków związanych z kursami, szkoleniami lub studiami podyplomowymi wskazują, że istotne jest ustalenie, czy takie wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i…

201510.27
0
0

Jak ponaglić opieszały organ podatkowy?

W Rzeczpospolitej ukazała się rozmowa z mec. Ziobrowski dotycząca ponaglenia organu podatkowego. Zgodnie z przepisami organy podatkowe powinny rozpatrywać sprawy niezwłocznie. Maksymalny termin załatwienia sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego wynosi miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej dwa miesiące (art. 139 § 1 ordynacji podatkowej). Przepisy pozwalają też na przedłużenie postępowania, gdy nie można go zakończyć w…

201508.23
0
0

Enter link text

- # -
by in Media

W dniu 19 sierpnia 2015 r. w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł na temat zmian w Ordynacji Podatkowej w zakresie udzielania pełnomocnictw. http://firma.pb.pl/4258061,67166,e-pelnomocnictwa-do-spraw-wszelakich