201602.03
0
0

Członkowi zarządu powinien być znany na bieżąco stan finansów spółki, a co za tym idzie możliwość zaspokojenia długów

Członkowi zarządu powinien być znany na bieżąco stan finansów spółki, a co za tym idzie możliwość zaspokojenia długów. Nie ma znaczenia dla zwolnienia z odpowiedzialności podatkowe członka Zarządu wskazywany brak wiedzy o stanie zobowiązań spółki. Członek zarządu spółki nie może się powoływać na nieznajomość stanu jej finansów, jako przyczynę niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub…

201601.18
0
0

Odliczenie VAT z faktury od nieuczciwego kontrahenta

Podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji w postaci braku prawa do odliczenia podatku VAT tylko dlatego, że niektóre podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw towarów prowadziły działalności gospodarczą w celu dokonywania oszustw podatkowych. Pozbawienie podatnika prawa od odliczenia podatku VAT jest środkiem prowadzącym do ukarania nie tego podmiotu, który popełnił przestępstwo finansowe. Z orzeczenia Trybunału z…