201601.22
0
0

Nasze specjalizacje – prawo gospodarcze i prawo spółek

Usługi świadczone przez kancelarię prawną Kurpisz i Ziobrowski obejmują: zakładanie spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce; przygotowywanie umów spółek, statutów, aktów założycielskich przygotowywanie umów handlowych doradztwo i pomoc w negocjacji przy sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części; doradztwo w zakresie…

201601.15
0
0

Doradztwo podatkowe – kancelaria Kurpisz i Ziobrowski

Usługi świadczone przez kancelarię prawną Kurpisz i Ziobrowski obejmują następujące dziedziny prawa podatkowego: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatki transakcyjne (VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych), cło, międzynarodowe prawo podatkowe. Kancelaria zapewnia klientom fachową i kompleksową obsługę podatkową pozwalającą z jednej strony na eliminowanie zagrożeń i minimalizacje obciążeń podatkowych, a…

201601.08
0
0

Odpowiedzialność członków rady nadzorczej

Zasiadanie w radzie nadzorczej wiąże się z odpowiedzialnością. Warszawska kancelaria adwokacka Kurpisz i Ziobrowski doradza członkom rad nadzorczych. Wiele osób uważa, że zasiadanie w radzie nadzorczej działającej czy to w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy w spółce akcyjnej nie rodzi żadnej odpowiedzialności. Błędnie przyjmuje się, że jedynie członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność z tytułu sprawowanej funkcji….

201512.16
0
0

Kontrola podatkowa w spółce – jak możemy pomóc?

Kancelaria adwokacka w Warszawie Kurpisz i Ziobrowski świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego w tym w zakresie reprezentowania podatników w trakcie kontroli podatkowej. Warto pamiętać, że: Kontrola podatkowa może stanowić początkowe stadium zarówno postępowania podatkowego, jak i karnoskarbowego, a zebrane w jej ramach materiały mogą stać się dowodami w tych postępowaniach. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje…

201511.05
0
0

Gotowe spółki Black Lion sp. z o.o.

Kancelaria Kurpisz i Ziobrowski Adwokacka sp.p. nawiązała współpracę ze spółką Black Lion Sp. z o.o. która oferuje klientom gotowe spółki do sprzedania. Kompleksową obsługę transakcji oraz bieżącą obsługę prawno-podatkową spółek Black Lion zapewnią prawnicy z kancelarii Kurpisz i Ziobrowski. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Black Lion http://www.spolkidosprzedazy.pl Spółki Black Lion to spółki, które zostały…

201511.04
0
0

Nasza specjalizacja – postępowania podatkowe

Specjalizacja kancelarii Kurpisz i Ziobrowski w postępowaniu podatkowym obejmuje: pomoc i doradztwo w relacjach z organami podatkowymi w tym: w trakcie przeprowadzanych czynności sprawdzających, kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych oraz postępowań podatkowych; reprezentowanie Klientów przed inspektorami kontroli skarbowej, w urzędach skarbowych i w izbach skarbowych w tym uczestnictwo w przesłuchaniach świadków; reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi…

201510.28
0
0

Nasza specjalizacja – prawo podatkowe

Kancelaria Kurpisz i Ziobrowski świadczy usługi w zakresie: bieżącego i kompleksowego doradztwa podatkowego w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości; przygotowywania i analizie umów, porozumień pod względem skutków podatkowych; doradztwa w zakresie podatku od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn;…