Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa hazardowego. Absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, podczas których był stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. Pracę zawodową rozpoczął w 2005 r. Dominik doświadczenie zawodowe zdobył przy współpracy z kancelariami adwokackimi oraz w polskich placówkach dyplomatycznych. Dominik w 2010 roku, otrzymał świadectwo zawodowe umożliwiające nadzór nad loteriami promocyjnymi oraz audioteksowymi. W latach 2010-2013 nadzorował liczne loterie prowadzone na terenie Polski. Autor licznych artykułów na temat prawa hazardowego, prawa administracyjnego oraz prawa międzynarodowego, uczestnik konferencji i sympozjów międzynarodowych poświęconych tematyce prawa hazardowego.Współautor ksiązki „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu, dyrektorów finansowych spółek kapitałowych oraz praktyczne sposoby jej ograniczenia” planowane wydanie wrzesień 2014 r.

Specjalizacje

Prawo administracyjne
Prawo hazardowe