201706.06
0
0

Ceny transferowe – projektowane zmiany

Dnia 21 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w PIT i CIT. Projektowane przepisy zakładają m.in. wyłączenie mikroprzedsiębiorstw z obowiązku sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nastąpi także zróżnicowanie zakresu wymaganej dokumentacji w zależności od wielkości przedsiębiorcy oraz wielkości transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi (m.in. przewiduje się także zmniejszenie zakresu podmiotów powiązanych przez podniesienie progu powiązań kapitałowych z 5 do 25 proc.).