Enter link text

201706.06
0
0
- # -

W dniu 19 sierpnia 2015 r. w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł na temat zmian w Ordynacji Podatkowej w zakresie udzielania pełnomocnictw.

http://firma.pb.pl/4258061,67166,e-pelnomocnictwa-do-spraw-wszelakich