201512.23
0
0

Komentarz mec. Jarosława Ziobrowskiego w Rzeczpospolitej

in Media

Na łamach „Rzeczpospolitej” dnia 23 grudnia ukazał się komentarz mec. Jarosława Ziobrowskiego w artykule  „Jak stosować szczególną procedurę, nie uzyskując marży„.

Mec. komentuje najnowszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej sprawie.

Komentowany wyrok dotyczy dwóch istotnych zagadnień. Po pierwsze sad przypomniał, że organ podatkowy nie ma uprawnień do weryfikacji okoliczności faktycznych wskazanych przez podatnika we wniosku. Interpretacja ma bowiem zawierać ocenę stanowiska wnioskodawcy. Zmiana ustaleń faktycznych przedstawiona przez wnioskodawcę już po wydaniu interpretacji nie może wpłynąć na ocenę legalności tej interpretacji. Ewentualną konsekwencję podania przez wnioskodawcę okoliczności faktycznych nieznajdujących odzwierciedlenia w rzeczywistości ponosi sam podatnik„.


Po drugie, wyrok dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z organizowaną przez wnioskodawcę dla swoich klientów imprezą wyjazdową oraz brakiem obowiązku stosowania szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy o VAT (tj. szczególnych zasad opodatkowania usług turystycznych, polegających na opodatkowaniu marży, stanowiącej wynagrodzenie podatników świadczących te usługi). Sąd potwierdził możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach imprezy wyjazdowej organizowanej przez podatnika dla swoich klientów. Organ w wydanej interpretacji dokonał nieuprawnionej nadinterpretacji przepisów art. 119 ustawy VAT, biorąc pod uwagę wyłącznie bezpośrednią korzyść turysty (klienta), a nie równoczesną korzyść organizatora, czyli podatnika, który taką imprezę organizuje. Należy zatem zgodzić się z wyrokiem, że podatnikowi który zawodowo nie trudni się organizowaniem imprez turystycznych oraz uzyskuje korzyści z organizacji takich imprez, a także nie osiąga żadnej marży w związku z organizacją imprez wyjazdowych przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu takich usług, a tym samym czynności te nie muszą zostać opodatkowane w ramach procedury szczególnej VAT marża„.http://www.rp.pl/VAT/312239991-VAT-jak-stosowac-szczegolna-procedure-nie-uzyskujac-marzy.html?template=restricted