201601.19
0
0

Komentarz mec. Kurpisza w Pulsie Biznesu

in Media

tomek_artykuł

W Pulsie Biznesu z dnia 16 stycznia 2016 r. ukazał się artykuł, w którym mec. Tomasz Kurpisz komentuje możliwe rozwiązania, w sytuacji w której zarząd spółki odmawia zwołania Zgromadzenia Wspólników.

W przypadku uzyskania takiej zgody otwiera się droga dla udziałowca większościowego do odwołania członka zarządu. Ten sprytny zabieg, czyli powzięcie uchwały o głosowaniu pisemnym, umożliwia pozbycie się niechcianego członka zarządu, unikając jednocześnie skierowania sprawy do sądu” komentuje mec. Kurpisz.