201511.04
0
0

Nasza specjalizacja – postępowania podatkowe

computer-768696_1280

Specjalizacja kancelarii Kurpisz i Ziobrowski w postępowaniu podatkowym obejmuje:

  • pomoc i doradztwo w relacjach z organami podatkowymi w tym: w trakcie przeprowadzanych czynności sprawdzających, kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych oraz postępowań podatkowych;
  • reprezentowanie Klientów przed inspektorami kontroli skarbowej, w urzędach skarbowych i w izbach skarbowych w tym uczestnictwo w przesłuchaniach świadków;
  • reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • przygotowywanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli podatkowej, skarbowej, celnej, postępowania podatkowego i postępowania sądowo administracyjnego;
  • przygotowywanie i wdrożenie strategii obrony, formułowanie właściwej argumentacji przedstawianej kontrolującym;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach w sprawie zwrotu nadpłaty podatku oraz zwrotu podatku VAT.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie reprezentacji klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych w trakcie kontroli podatkowych, postępowań skarbowych i podatkowych.

Klienci kancelarii Kurpisz i Ziobrowski szczególnie często korzystają z usług wyspecjalizowanych doradców w zakresie postępowań dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów.

Z naszych obserwacji wynika, że kontakty z administracją podatkową dla przedsiębiorców nie należą do zadań łatwych i przyjemnych, a do tego żądania kierowane przez kontrolujących potrafią zdezorganizować bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Naszym celem jest ochrona praw stron postępowania podejmować wszelkie przewidziane prawem działania.

W zakresie sporów podatkowych osiągamy bardzo wysoki procent spraw pozytywnie rozstrzygniętych już na etapie kontroli podatkowych, ale także na etapie postępowań podatkowych jak i sądowo-administracyjnych.

Mec. Jarosław Ziobrowski jako prelegent często występuje na różnego rodzaju konferencjach i szkoleniach jako ekspert z zakresu procedury podatkowej.

Zachęcamy do kontaktu

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, Partner

j.ziobrowski@kzlt.pl