201601.22
0
0

Nasze specjalizacje – prawo gospodarcze i prawo spółek

Usługi świadczone przez kancelarię prawną Kurpisz i Ziobrowski obejmują:

  • zakładanie spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce;
  • przygotowywanie umów spółek, statutów, aktów założycielskich
  • przygotowywanie umów handlowych
  • doradztwo i pomoc w negocjacji przy sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części;
  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych w tym przekształcania, łączenia, podziałów i likwidacji spółek;
  • przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnych (np. umów najmu, sprzedaży, zastawów, leasingu, umów o roboty budowlane, know-how, licencji i sublicencji, konsorcjum, dystrybucji);
  • doradztwo w zakresie bieżącej obsługi spółek, przygotowywanie regulaminów i aktów wewnętrznych oraz przygotowywanie zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych;
  • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami lub pomiędzy  wspólnikiem a spółką;
  • doradztwo w zakresie zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.