201512.16
0
0

Kontrola podatkowa w spółce – jak możemy pomóc?

Kancelaria adwokacka w Warszawie Kurpisz i Ziobrowski świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego w tym w zakresie reprezentowania podatników w trakcie kontroli podatkowej. Warto pamiętać, że: Kontrola podatkowa może stanowić początkowe stadium zarówno postępowania podatkowego, jak i karnoskarbowego, a zebrane w jej ramach materiały mogą stać się dowodami w tych postępowaniach. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje…

201512.16
0
0

Black Lion sp. z o.o. – gotowe spółki

Kancelaria Kurpisz i Ziobrowski Adwokacka sp.p. z Warszawy oferuje usługi związane z obsługą prawną wszelkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Kancelaria w zakresie sprzedaży gotowych spółek z o.o. współpracuje z firmą Black Lion sp. z o.o. – gotowe spółki.

201512.05
0
0

Skutki podatkowe likwidacji spółki osobowej

Zachęcamy do zapoznania się z interpretacją podatkową wybraną przez prawników z kancelarii Kurpisz i Ziobrowski dotyczącą otrzymania przez podatnika pieniędzy, wierzytelności oraz udziałów (które zostały sfinansowane z przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym w toku działalności Spółki lub, które podlegały regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (na poziomie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przed jej przekształceniem…

201512.01
0
0

Czy przejazd samochodem służbowym z pracy do domu i z domu do pracy powoduje powstanie po stronie członka zarządu przychodu?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano…

201511.19
0
0

Czy zmieni się właściwość Urzędu Skarbowego spółki po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych. Zgodnie z…

201511.06
0
0

Kaucja gwarancyjna w praktyce

Kaucja gwarancyjna jest zabezpieczeniem zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Jest to mechanizm wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2013, poz. 1027). Dzięki kaucji…

201511.05
0
0

Gotowe spółki Black Lion sp. z o.o.

Kancelaria Kurpisz i Ziobrowski Adwokacka sp.p. nawiązała współpracę ze spółką Black Lion Sp. z o.o. która oferuje klientom gotowe spółki do sprzedania. Kompleksową obsługę transakcji oraz bieżącą obsługę prawno-podatkową spółek Black Lion zapewnią prawnicy z kancelarii Kurpisz i Ziobrowski. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Black Lion http://www.spolkidosprzedazy.pl Spółki Black Lion to spółki, które zostały…

201511.04
0
0

Nasza specjalizacja – postępowania podatkowe

Specjalizacja kancelarii Kurpisz i Ziobrowski w postępowaniu podatkowym obejmuje: pomoc i doradztwo w relacjach z organami podatkowymi w tym: w trakcie przeprowadzanych czynności sprawdzających, kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych oraz postępowań podatkowych; reprezentowanie Klientów przed inspektorami kontroli skarbowej, w urzędach skarbowych i w izbach skarbowych w tym uczestnictwo w przesłuchaniach świadków; reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi…

201511.03
0
0

Nowelizacja ustawy o PCC – wypowiedź mec. Ziobrowskiego w Pulsie Biznesu

by in Media

Dnia 30 października 2015 r. ukazała się wypowiedź mec.Ziobrowskiego w Pulsie Biznesu dotycząca nowelizacji przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W artykule pod tytułem „Spiesz się, fiskus zabierze więcej od umów„. Warto przypomnieć, że nowa regulacja objęła zakresem opodatkowania również umowy sprzedaży rzeczy zawierane w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym, które do tej pory były…

201511.03
0
0

Kto powinien podpisywać deklaracje podatkowe, np. VAT-7, CIT-8 w spółce akcyjnej jeżeli zgodnie ze statutem wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród członków zarządu

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach…