201706.06
0
0

Enter link text

- # -

W dniu 19 sierpnia 2015 r. w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł na temat zmian w Ordynacji Podatkowej w zakresie udzielania pełnomocnictw. http://firma.pb.pl/4258061,67166,e-pelnomocnictwa-do-spraw-wszelakich

201706.06
0
0

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe Spółki

Przepisy Ordynacji podatkowej wiążą odpowiedzialność członków zarządu z okresem pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu bez względu na zakres obowiązków, dziedziny funkcjonowania firmy, jakie im formalnie powierzono i jakie faktycznie nadzorowali. Nawet jeżeli Podatnik ma pełnić funkcję członka Zarządu przejściowo, nie ingerując w prowadzenie spraw Spółki, jedynie, aby zapewnić jej funkcjonowanie w żaden sposób nie…

201706.06
0
0

Ceny transferowe — projektowane zmiany

Dnia 21 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w PIT i CIT. Projektowane przepisy zakładają m.in. wyłączenie mikroprzedsiębiorstw z obowiązku sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nastąpi także zróżnicowanie zakresu wymaganej dokumentacji w zależności od wielkości przedsiębiorcy oraz wielkości transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi (m.in. przewiduje się także zmniejszenie zakresu podmiotów powiązanych przez podniesienie…

201706.06
0
0

Optymalizacja podatkowa dla sportowców oraz klubów sportowych

Jeżeli osoba fizyczna uprawiająca sport świadczy usługi reklamowe z wykorzystaniem prawa do wizerunku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przychody z tego tytułu są kwalifikowane do źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”.  W szczególności kluby sportowe mogą bardzo korzystnie podatkowo ukształtować model współpracy z zawodnikami oraz z trenerami. W ten sposób mogą powstać spore oszczędności podatkowe….

201706.06
0
0

Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy a odliczenie VAT — korzystny wyrok WSA we Wrocławiu

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 10 marca 2015 r. (sygn. I SA/Wr 35-36/15) doprecyzował zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi przez przedstawicieli handlowych. Sąd uznał, że w przypadku gdy spółka zatrudniająca przedstawicieli handlowych podejmie wszystkie możliwe kroki w celu wykluczenia możliwości użytku samochodów osobowych na…

201706.06
0
0

Spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy nie mogą kontynuować jednoosobowej działalności

Dnia 21.10.2015 r. w Rzeczpospolitej ukazała się wypowiedź mec. Ziobrowskiego w artykule «Spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy nie mogą kontynuować jednoosobowej działalności|». Adwokat Jarosław Ziobrowski wskazał, że nagła śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą stawia spadkobierców w bardzo trudnej sytuacji, bo ze względu na brak sukcesji nie mogą kontynuować prowadzenia firmy. Nie mogą np. odliczyć VAT ani…

201706.06
0
0

Jak ponaglić opieszały organ podatkowy?

W Rzeczpospolitej ukazała się rozmowa z mec. Ziobrowski dotycząca ponaglenia organu podatkowego. Zgodnie z przepisami organy podatkowe powinny rozpatrywać sprawy niezwłocznie. Maksymalny termin załatwienia sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego wynosi miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej dwa miesiące (art. 139 § 1 ordynacji podatkowej). Przepisy pozwalają też na przedłużenie postępowania, gdy nie można go zakończyć w…

201706.06
0
0

Nasza specjalizacja — prawo podatkowe

Kancelaria Kurpisz i Ziobrowski świadczy usługi w zakresie: bieżącego i kompleksowego doradztwa podatkowego w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości; przygotowywania i analizie umów, porozumień pod względem skutków podatkowych; doradztwa w zakresie podatku od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn;…

201706.06
0
0

Studia podyplomowe jako koszt uzyskania przychodu

W Rzeczpospolitej ukazał się komentarz adwokata Jarosław Ziobrowskiego dotyczący wydatków na studia,które mogą być kosztem podatkowym. Organy podatkowe w interpretacjach dotyczących kwestii ponoszenia wydatków związanych z kursami, szkoleniami lub studiami podyplomowymi wskazują, że istotne jest ustalenie, czy takie wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i…

201706.06
0
1

Sportowiec bezpieczny na podatku liniowym — wypowiedz mec. Jarosław Ziobrowskiego w Pulsie Biznesu

Dnia 19.09.2015 r. w Pulsie Biznesu ukazała się wypowiedź mec. Jarosława Ziobrowskiego dotycząca możliwości stosowania podatku liniowego przez sportowców. Adwokat Ziobrowski zwrócił uwagę, że przychody wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście można, w określonych warunkach, zaliczyć do źródła działalność gospodarcza i opodatkować je podatkiem liniowym 19 proc. Warto także przypomnieć, że minister wydał…