201602.03
0
0

Członkowi zarządu powinien być znany na bieżąco stan finansów spółki, a co za tym idzie możliwość zaspokojenia długów

Członkowi zarządu powinien być znany na bieżąco stan finansów spółki, a co za tym idzie możliwość zaspokojenia długów. Nie ma znaczenia dla zwolnienia z odpowiedzialności podatkowe członka Zarządu wskazywany brak wiedzy o stanie zobowiązań spółki. Członek zarządu spółki nie może się powoływać na nieznajomość stanu jej finansów, jako przyczynę niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub…

201601.22
0
0

Prokurent ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Zmiany w prawie upadłościowym w zakresie odpowiedzialności prokurenta. Dnia 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe zasady normujące odpowiedzialność prokurentów za zobowiązania spółek. Zmiany te wynikają z nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, wprowadzonej przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Jak podkreśla mec. Tomasz Kurpisz z kancelarii prawnej Kurpisz i…

201601.20
0
0

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej

Zgodnie art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej w sytuacjach wskazanych w wymienionym przepisie, decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Stosownie zaś do treści art. 239 § 2 Ordynacji podatkowej przepis § 1 stosuje się, jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Uprawdopodobnienie, że zobowiązanie nie zostanie wykonane, jest…

201601.15
0
0

Egzekucja z aktu notarialnego – jak skutecznie dochodzić wierzytelności

Popularną formą zabezpieczenia wierzytelności jest dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (kpc). Instytucja ta wykorzystywana jest w obrocie profesjonalnym, szczególnie przy udzielaniu kredytów pożyczek a także w celu zabezpieczenia realizacji umów. Jak wskazują prawnicy z Kancelarii Kurpisz i Ziobrowski dobrowolne poddanie się…

201601.08
0
0

Odpowiedzialność członków rady nadzorczej

Zasiadanie w radzie nadzorczej wiąże się z odpowiedzialnością. Warszawska kancelaria adwokacka Kurpisz i Ziobrowski doradza członkom rad nadzorczych. Wiele osób uważa, że zasiadanie w radzie nadzorczej działającej czy to w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy w spółce akcyjnej nie rodzi żadnej odpowiedzialności. Błędnie przyjmuje się, że jedynie członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność z tytułu sprawowanej funkcji….

201512.23
0
0

Zmiany w prawie pracy od 2016 r.

Zmiany w prawie pracy wchodzące w życie w 2016 r. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz 1385) przyszłoroczna pensja będzie wyższa od dotychczasowej o 100 zł i wyniesie 1850 zł….

201511.05
0
0

Gotowe spółki Black Lion sp. z o.o.

Kancelaria Kurpisz i Ziobrowski Adwokacka sp.p. nawiązała współpracę ze spółką Black Lion Sp. z o.o. która oferuje klientom gotowe spółki do sprzedania. Kompleksową obsługę transakcji oraz bieżącą obsługę prawno-podatkową spółek Black Lion zapewnią prawnicy z kancelarii Kurpisz i Ziobrowski. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Black Lion http://www.spolkidosprzedazy.pl Spółki Black Lion to spółki, które zostały…

201510.24
0
0

Spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy nie mogą kontynuować jednoosobowej działalności

Dnia 21.10.2015 r. w Rzeczpospolitej ukazała się wypowiedź mec. Ziobrowskiego w artykule „Spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy nie mogą kontynuować jednoosobowej działalności|”. Adwokat Jarosław Ziobrowski wskazał, że nagła śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą stawia spadkobierców w bardzo trudnej sytuacji, bo ze względu na brak sukcesji nie mogą kontynuować prowadzenia firmy. Nie mogą np. odliczyć VAT ani…

201509.14
0
0

Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy a odliczenie VAT – korzystny wyrok WSA we Wrocławiu

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 10 marca 2015 r. (sygn. I SA/Wr 35-36/15) doprecyzował zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi przez przedstawicieli handlowych. Sąd uznał, że w przypadku gdy spółka zatrudniająca przedstawicieli handlowych podejmie wszystkie możliwe kroki w celu wykluczenia możliwości użytku samochodów osobowych na…