201706.06
0
0

Nasza specjalizacja — prawo podatkowe

buildings-731397_1920

Kancelaria Kurpisz i Ziobrowski świadczy usługi w zakresie:

 • bieżącego i kompleksowego doradztwa podatkowego w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości;
 • przygotowywania i analizie umów, porozumień pod względem skutków podatkowych;
 • doradztwa w zakresie podatku od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn;
 • przygotowywania i składania wniosków o interpretacje podatkowe;
 • doradztwa w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek, fundacji, stowarzyszeń, osób trzecich w tym członków rodziny za zobowiązania podatkowe.

Nasza specjalizacja obejmuje także:

 • pomoc i doradztwo w relacjach z organami podatkowymi w tym: w trakcie przeprowadzanych czynności sprawdzających, kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych oraz postępowań podatkowych;
 • reprezentowanie Klientów przed inspektorami kontroli skarbowej, w urzędach skarbowych i w izbach skarbowych w tym uczestnictwo w przesłuchaniach świadków;
 • reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • przygotowywanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli podatkowej, skarbowej, celnej, postępowania podatkowego i postępowania sądowo administracyjnego;
 • przygotowywanie i wdrożenie strategii obrony, formułowanie właściwej argumentacji przedstawianej kontrolującym;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach w sprawie zwrotu nadpłaty podatku oraz zwrotu podatku VAT.

Zachęcamy do kontaktu:

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, Partner

j.ziobrowski@kzlt.pl