201602.08
0
0

Wspólna interpretacja zapewni ochronę kontrahentom komentarz Jarosław Ziobrowskiego dla dziennika Rzeczypospolitej

by in СМИ

W dzienniku Rzeczpospolita (05.02.2016) ukazał się artykuł poruszający temat wspólnych wniosków o interpretacje podatkowe. Jednym z ekspertów wypowiadających się w artykule jest adwokat Jarosław Ziobrowski. Zapraszamy do lektury: http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/302059884-Wspolna-interpretacja-zapewni-ochrone-kontrahentom.html#ap-1   Wspólna interpretacja chroni wszystkich zainteresowanych wymienionych we wniosku. Może się zdarzyć, że organ podatkowy wyda interpretację dla np. trzech podmiotów planujących wspólną inwestycję, jednak jeden…

201602.05
0
0

Zmiany dotyczące pełnomocnictw w postępowaniach podatkowych

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz innych ustaw. Wprowadziła ona do Ordynacji podatkowej całkowicie nowy rozdział 3a poświęcony wyłącznie instytucji pełnomocnictwa w sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo funkcjonujące dotychczas zostało podzielone na trzy osobne kategorie: ogólne, szczególne oraz do doręczeń….

201602.03
0
0

Członkowi zarządu powinien być znany na bieżąco stan finansów spółki, a co za tym idzie możliwość zaspokojenia długów

Członkowi zarządu powinien być znany na bieżąco stan finansów spółki, a co za tym idzie możliwość zaspokojenia długów. Nie ma znaczenia dla zwolnienia z odpowiedzialności podatkowe członka Zarządu wskazywany brak wiedzy o stanie zobowiązań spółki. Członek zarządu spółki nie może się powoływać na nieznajomość stanu jej finansów, jako przyczynę niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub…

201602.01
0
0

Komentarz mec. Jarosława Ziobrowskiego – Lekarze i dentyści na celowniku fiskusa

by in СМИ

Dnia 29.01.2016 r. ukazał się komentarz mec. Ziobrowskiego w artykule „Lekarze i dentyści na celowniku fiskusa” „W trakcie kontroli fiskus zwraca uwagę na prawidłową ewidencję przychodów oraz kosztów podatkowych. Niestety, zdarza się odliczanie wydatków, które nie mają związku z prowadzoną działalnością (np. na cele osobiste, wyjazdy prywatne, zakupy rzeczy lub sprzętów do używania w domu…

201601.29
0
0

Członek zarządu spółki świadczący usługi doradcze może rozliczać się według stawku 19%

Członek zarządu świadczący usługi doradcze, konsultingowe oraz na przykład usługi polegające na poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań mobilnych i pozyskiwaniu kontrahentów handlowych i inne usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej ze spółką z o.o. może stosować stawkę liniową 19% podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak przykładowe usługi można wskazać: wyszukiwanie i analiza…

201601.28
0
0

Komentarz mec. Jarosława Ziobrowskiego w Rzeczpospolitej dotyczący wykorzystania spółki w Libanie do celów podatkowych

by in СМИ

Na łamach „Rzeczpospolitej” dnia 28 stycznia ukazał się komentarz mec. Jarosława Ziobrowskiego w artykule „Firmy szukają nowych rajów podatkowych”. – Teraz dużym zainteresowaniem cieszy się Liban – mówi Jarosław Ziobrowski, adwokat w Kancelarii Ziobrowski Kurpisz. – Założenie spółki nie jest ani skomplikowane, ani kosztowne. Co więcej, kwota podatku od spółki jest stała, niezależnie od liczby…

201601.25
0
0

Kiedy wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych…

201601.22
0
0

Nasze specjalizacje – prawo gospodarcze i prawo spółek

Usługi świadczone przez kancelarię prawną Kurpisz i Ziobrowski obejmują: zakładanie spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce; przygotowywanie umów spółek, statutów, aktów założycielskich przygotowywanie umów handlowych doradztwo i pomoc w negocjacji przy sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części; doradztwo w zakresie…

201601.22
0
0

Prokurent ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Zmiany w prawie upadłościowym w zakresie odpowiedzialności prokurenta. Dnia 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe zasady normujące odpowiedzialność prokurentów za zobowiązania spółek. Zmiany te wynikają z nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, wprowadzonej przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Jak podkreśla mec. Tomasz Kurpisz z kancelarii prawnej Kurpisz i…

201601.20
0
0

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej

Zgodnie art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej w sytuacjach wskazanych w wymienionym przepisie, decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Stosownie zaś do treści art. 239 § 2 Ordynacji podatkowej przepis § 1 stosuje się, jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Uprawdopodobnienie, że zobowiązanie nie zostanie wykonane, jest…