201706.06
0
0

Optymalizacja podatkowa dla sportowców oraz klubów sportowych

pobrane

Jeżeli osoba fizyczna uprawiająca sport świadczy usługi reklamowe z wykorzystaniem prawa do wizerunku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przychody z tego tytułu są kwalifikowane do źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”. 

W szczególności kluby sportowe mogą bardzo korzystnie podatkowo ukształtować model współpracy z zawodnikami oraz z trenerami. W ten sposób mogą powstać spore oszczędności podatkowe.

Najważniejsze korzyści to: opodatkowanie przychodów  stawką liniową 19%, a nie według skali podatkowej 18 i 32%, brak obowiązków płatnika podatku dochodowego oraz brak obowiązku odprowadzania składek ZUS przez klub sportowy.

Warunkiem koniecznym jest jednak takie ukształtowanie warunków wzajemnej współpracy by spełniały one wszelkie wymogi działalności gospodarczej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Kancelaria Kurpisz i Ziobrowski Adwokacka świadczy usługi w zakresie przygotowywania i analizy umów pod kątem podatkowy oraz prawnym.