201706.06
0
0

Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy a odliczenie VAT — korzystny wyrok WSA we Wrocławiu

lodz-autostrada.640

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 10 marca 2015 r. (sygn. I SA/Wr 35-36/15) doprecyzował zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi przez przedstawicieli handlowych.

Sąd uznał, że w przypadku gdy spółka zatrudniająca przedstawicieli handlowych podejmie wszystkie możliwe kroki w celu wykluczenia możliwości użytku samochodów osobowych na cele inne niż służbowe (takie jak zamontowanie GPS w samochodach, wprowadzenie monitoringu tras pojazdów czy też sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdów), niezasadne jest uznawanie, że samochody mogą być wykorzystywane do celów prywatnych.

Tym samym faktu wykorzystywania samochodu do celów służbowych nie przekreśla możliwość ich parkowania przez pracowników poza siedzibą firmy lub w miejscu zamieszkania pracowników.

Podobne stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku III SA/WA 3714/14 stwierdzając, że „Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza automatycznie, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarcze