201706.06
0
0

Studia podyplomowe jako koszt uzyskania przychodu

teacher-836767_1920

W Rzeczpospolitej ukazał się komentarz adwokata Jarosław Ziobrowskiego dotyczący wydatków na studia,które mogą być kosztem podatkowym.

Organy podatkowe w interpretacjach dotyczących kwestii ponoszenia wydatków związanych z kursami, szkoleniami lub studiami podyplomowymi wskazują, że istotne jest ustalenie, czy takie wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają z nią związek, czy może służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością, a więc co do zasady mają charakter osobisty. Oczywiście w praktyce takie rozróżnienie może nie być proste. Przykładowo: Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 17 października 2013 r. (IPTPB1/415-506/13-4/AP) uznała, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie ma prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu odbywania studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i podatków, mimo że wykształcenie to będzie przydatne w prowadzeniu firmy poprzez zrozumienie zasad księgowości i sposobu rozliczania się z podatków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Warto o tym pamiętać, bo to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Podatnicy muszą zatem wykazać, że celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy, a zakres studiów nie obejmuje wiedzy ogólnej, lecz ściśle ukierunkowaną wiedzę będącą ważnym elementem prowadzenia biznesu, a tym samym zdobyta wiedza na takim szkoleniu czy studiach podyplomowych znacznie przyczyni się do podwyższenia jakości oferowanej usługi, pozyskania nowych klientów, jak również osiągnięcia wyższych przychodów. Przed podjęciem decyzji odnośnie do zaliczenia konkretnego wydatku do kosztów uzyskania przychodu warto sprawdzić, czy organy podatkowe nie wypowiedziały się już w sprawie takiego kursu czy szkolenia, ponieważ może to być jakaś wskazówka dla podatnika.