201602.08
0
0

Wspólna interpretacja zapewni ochronę kontrahentom komentarz Jarosław Ziobrowskiego dla dziennika Rzeczypospolitej

in Media

http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/302059884-Wspolna-interpretacja-zapewni-ochrone-kontrahentom.html#ap-1

 

Wspólna interpretacja chroni wszystkich zainteresowanych wymienionych we wniosku. Może się zdarzyć, że organ podatkowy wyda interpretację dla np. trzech podmiotów planujących wspólną inwestycję, jednak jeden z nich zrezygnuje i zamiast niego do grupy dołączy inna firma. W takiej sytuacji, nawet jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z opisem zawartym we wniosku, interpretacja nie chroni nowego podmiotu, niewymienionego w interpretacji. Należy pamiętać, że organ podatkowy wydaje interpretację na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego. W razie odstępstw od planu nie chroni ona zainteresowanych.