Jarosław Ziobrowski

KZ
JAROSŁAW
ZIOBROWSKI
Adwokat

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie a także podyplomowe studia „Zapobieganie Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zdobywał w Ernst & Young oraz kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Jarosław doradza podmiotom gospodarczym oraz uczestniczy w wielu  postępowaniach podatkowych. Adwokat Jarosław Ziobrowski przeprowadzał badania spółek m.in. z branży FMCG, farmaceutycznej.

j.ziobrowski@kzlt.pl

Opiekun merytoryczny podyplomowych studiów Prawo i podatki dla firm rachunkowych. Prowadzi wykłady dla studentów na Podyplomowych Studiach Rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także szkolenia podatkowe oraz prawne dla spółek oraz instytucji publicznych.

Brał udział w pracach nad projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania złomu. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Jarosław jest współautorem książki „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” (wydawnictwo Wolters Kluwers Polska 2013) oraz książki „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia” (wydawnictwo Difin 2014).

Obecnie pracuje nad publikacją dla wydawnictwa Wolters Kluwers „Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych”.

Autor licznych artykułów i wypowiedzi w dzienniku Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Pulsu Biznesu, Magazyn Start-up, Kontrole w firmie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

KZ

Specjalizacje:

Prawo podatkowe
Prawo gospodarcze
Prawo karne skarbowe

Poprzednie doświadczenie:

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr EY (dawniej Ernst & Young)

Publikacje:

“Zarządzanie ryzkiem podatkowym”
“Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu oraz praktyczne sposoby jej ograniczenia”

Doświedczenie:

  • prowadzenie procesów restrukturyzacji oraz likwidacji spółek osobowych a także kapitałowych;
  • doradztwo na rzecz wiodącej grupy kapitałowej branży paliwowej w procesie restrukturyzacji spółek obejmujące m.in. przygotowanie podatkowych scenariuszy restrukturyzacyjnych odnośnie sprzedaży udziałów, aktywów oraz wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
  • doradztwo podatkowe na rzecz spółki z branży produktów rolnych w zakresie podatku dochodowego;
  • wdrażanie optymalizacji podatkowych dla polskich podmiotów z wykorzystaniem struktur offshore oraz fundacji zagranicznych;
  • reprezentowanie największej w Polsce spółki zajmującej się recyklingiem, w sporze z organami podatkowymi w zakresie prawa odliczenia podatku VAT;
  • reprezentowanie spółki z międzynarodowej grupy kapitałowej z branży energetycznej przed organami podatkowymi w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych;
  • reprezentowanie członków zarządów w sprawach z zakresu odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki;
  • doradztwo dla zagranicznych członków zarządu w zakresie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe;
  • wdrażanie procedur zarządzania ryzykiem odpowiedzialności karnej skarbowej za rozliczenia podatkowe w międzynarodowych spółkach kapitałowych.

Kurpisz i Ziobrowski
Adwokacka Spółka Partnerska

Tyniecka 38A

02-621 Warszawa

Wyświetl wskazówki dojazdu

KZ_logo

Kurpisz i Ziobrowski
Adwokacka Spółka Partnerska

ul. Tyniecka 38A
02-621 Warszawa

NIP: 5252626500 | KRS: 0000569988