Olga Głąbień-Janik

KZ

OLGA
GŁĄBIEŃ-JANIK

W 2013 roku ukończyła studia jednolite magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim (tytuł magistra prawa).
Od 2014 roku rozpoczęła odbywanie aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.
W kwietniu 2018 roku uzyskał wynik pozytywny z egzaminu zawodowego i od czerwca 2018 roku czynnie wykonuje zawód radcy prawnego.

Doświadczenie zawodowe zdobyte zostało jeszcze przed rozpoczęciem aplikacji radcowskiej dzięki pracy w Kancelariach, Sądach, Prokuraturach oraz Organach Administracji Publicznej. Cały okres odbywania aplikacji to ścisła współpraca z Kancelariami Adwokackimi i Radcowskimi na terenie Rzeszowa i Tarnobrzega.

Główne obszary zainteresowania to prawo cywilne, rodzinne i gospodarcze.

Regularnie korzysta ze szkoleń organizowanych przez OIRP w Rzeszowie, które mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie zdobytej wiedzy.

Kurpisz i Ziobrowski
Adwokacka Spółka Partnerska

Plac Grzybowski 10 lok. 31
00-104 Warszawa​

Wyświetl wskazówki dojazdu

KZ_logo

Kurpisz i Ziobrowski
Adwokacka Spółka Partnerska

Plac Grzybowski 10 lok. 31
00-104 Warszawa

NIP: 5252626500 | KRS: 0000569988