Dominik Zygmuntowski

KZ

Dominik
Zygmuntowski

Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa hazardowego. Absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, podczas których był stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. Pracę zawodową rozpoczął w 2005 r. Dominik doświadczenie zawodowe zdobył przy współpracy z kancelariami adwokackimi oraz w polskich placówkach dyplomatycznych. Dominik w 2010 roku, otrzymał świadectwo zawodowe umożliwiające nadzór nad loteriami promocyjnymi oraz audioteksowymi. W latach 2010-2013 nadzorował liczne loterie prowadzone na terenie Polski. Autor licznych artykułów na temat prawa hazardowego, prawa administracyjnego oraz prawa międzynarodowego, uczestnik konferencji i sympozjów międzynarodowych poświęconych tematyce prawa hazardowego.Współautor ksiązki „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu, dyrektorów finansowych spółek kapitałowych oraz praktyczne sposoby jej ograniczenia” planowane wydanie wrzesień 2014r.

KZ

Specjalizacje:

Prawo administracyjne
Prawo hazardowe

Kurpisz i Ziobrowski
Adwokacka Spółka Partnerska

Plac Grzybowski 10 lok. 31
00-104 Warszawa​

Wyświetl wskazówki dojazdu

KZ_logo

Kurpisz i Ziobrowski
Adwokacka Spółka Partnerska

Plac Grzybowski 10 lok. 31
00-104 Warszawa

NIP: 5252626500 | KRS: 0000569988