Prawnicy

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie a także podyplomowe studia „Zapobieganie Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Cardiff oraz Centrum Prawa Brytyjskiego organizowanego we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem w Cambridge. 

Ukończyła studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Kijowskim Uniwersytecie Międzynarodowym (tytuł specjalisty w zakresie prawa międzynarodowego z wyróżnieniem) oraz studia prawnicze na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie jest aplikantem trzeciego roku szkolenia organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał zajmując się bieżącą obsługą przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań rejestrowych. 

OLGA
GŁĄBIEN-JANIK

W 2013 roku ukończyła studia jednolite magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim (tytuł magistra prawa).
Od 2014 roku rozpoczęła odbywanie aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Aleksandra Kabaczyńska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie z wyróżnieniem w Instytucie Prawa Handlowego obroniła pracę magisterską pt. „Sytuacja prawna spadkobierców zmarłego wspólnika spółki jawnej” pod kierunkiem dra hab. Władysława Opalskiego

Dominik Zygmuntowski

Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa hazardowego. Absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, podczas których był stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. Pracę zawodową rozpoczął w 2005 r

Marcin Maciejewski

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie .Rozpoczął karierę w kancelarii prawniczej w Los Angeles. Po powrocie z Kalifornii rozpoczął współpracę z kancelarią Hogan Lovells, gdzie pracował w Departamencie Bankowości i Finansów

Kurpisz i Ziobrowski
Adwokacka Spółka Partnerska

Plac Grzybowski 10 lok. 31
00-104 Warszawa​

Wyświetl wskazówki dojazdu

KZ_logo

Kurpisz i Ziobrowski
Adwokacka Spółka Partnerska

Plac Grzybowski 10 lok. 31
00-104 Warszawa

NIP: 5252626500 | KRS: 0000569988