Lawyers

He is a graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk. Lawyer/barrister at the District Bar Council in Warsaw.

He is a graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Wrocław, and  post-graduate tax studies  at the Warsaw School of Economics, and post-graduate studies “Prevention of Economic, Fiscal and Property Crimes” at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw.

Graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, the Faculty of Law at the University of Cardiff and the British Law Center organized in cooperation between the University of Warsaw and the University of Cambridge.

She is a graduate of the International Relations Faculty at the  Kyiv International University (title of specialist in international law with distinction) and law studies at the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw (Master’s Degree in Law with distinction).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie jest aplikantem trzeciego roku szkolenia organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał zajmując się bieżącą obsługą przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań rejestrowych. 

OLGA
GŁĄBIEN-JANIK

W 2013 roku ukończyła studia jednolite magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim (tytuł magistra prawa).
Od 2014 roku rozpoczęła odbywanie aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Aleksandra Kabaczyńska

A graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, where she defended her Master’s thesis with distinction: “Legal Situation of Heirs of a Deceased Shareholder in General Partnership” at the Institute of Commercial Law under supervision of dr hab. Władysław Opalski PhD.

Dominik Zygmuntowski

Specialist in administration law, gambling law. A graduate from the Law Faculty of the Lazarski University in Warsaw, during the studies he was a holder of the Minister of National Education Scholarship. He started his professional career in 2005. Dominik gained professional experience during cooperation with law firms and in Polish diplomatic missions.

Marcin Maciejewski

Lawyer/barrister at the District Bar Council in Warsaw with more than 5 years of professional experience. He has started his career at the law firm in Los Angeles. After returning from California he started cooperation with Hogan Lovells, where he worked in the Department of Banking and Finance.

Kurpisz i Ziobrowski
Adwokacka Spółka Partnerska

Plac Grzybowski 10 lok. 31
00-104 Warszawa​

Wyświetl wskazówki dojazdu

KZ_logo

Kurpisz i Ziobrowski
Adwokacka Spółka Partnerska

Plac Grzybowski 10 lok. 31
00-104 Warszawa

NIP: 5252626500 | KRS: 0000569988